Ga naar hoofdinhoud

Oudercontacten

Ouders kunnen steeds op school terecht met vragen. Indien U iets wil bespreken met de leerkracht van uw kind is het aanbevolen om (via agenda of briefje) een afspraak te regelen. Indien U dringende zaken hebt, kan U steeds in het bureel terecht. Graag wel een seintje vooraf op het nummer 052/214130. De directie zal U graag helpen met het oplossen van de gestelde problemen.

Op geregelde tijdstippen wordt U als ouder uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op onze school.

Eind augustus zijn er informatiemomenten voorzien binnen de kleuter- en lagere klassen.

In de maanden oktober, november, januari, februari, mei en juni voorzien wij specifieke individuele besprekingen van de resultaten op het rapport van de lagere afdeling.

In de maanden oktober, november, februari, maart en mei worden jullie ,ouders van de kleuters ,uitgenodigd voor een individueel praatmoment over de ontwikkeling van Uw kind. De juiste data vindt u hieronder.

Ouders, aarzel niet om contact met de school op te nemen!! Als we samen kort op de bal spelen kunnen er misvattingen en communicatie – stoornissen vermeden worden. Dit vooral in het belang van Uw kind.

Als ouder bestaat de mogelijkheid om toe te treden tot de werkgroep ouders. Daarover krijgt U meer informatie in de eerste schoolweek.


Data oudercontacten

Individuele oudercontacten kleuters

De ouders van de peuters uit 1 KA kunnen dagelijks info krijgen aan de deur bij het brengen van de kinderen.

1e kleuterklas B, 2e kleuterklas en 3e kleuterklas

  • Week van 27 november 2023
  • Week van 22 april 2024

Op verzoek van de leerkracht, kan je uitgenodigd worden voor een oudercontact op

Woensdag 15 mei 2024 (Alle kleuterklassen)

Ouders die dit wensen, kunnen een oudercontact aanvragen op vrijdag 28 juni 2024

Individuele oudercontacten lager

1e en 2e leerjaar, 3e en 4e leerjaar

  • week van 16 oktober 2023 (rapport 1 op 13/10/2023)
  • week van 11 maart 2024 (rapport 3 op 23/02/2024)
  • week van 13 mei 2024 ( enkel voor problematieken)

5e en 6e leerjaar

  • week van 16 oktober 2023 (rapport 1 op 13/10/2023)
  • week van 19 februari 2023 (5eleerjaar: rapport 3 op 23/03/2024, 6e leerjaar Studiebepaling op UZO 19/02)
  • week van 13 mei 2024 ( enkel voor problematieken)

1e, 2e en 3e graad: In week van 3 juni 2024 op vraag van de leerkracht

Voor ouders die dit wensen, oudercontact op vrijdag 28 juni 2024.