Ga naar hoofdinhoud

Schoolraad

Dit orgaan geeft advies voor het schoolbeleid. De leden worden voor 4 jaar verkozen. In de schoolraad zetelen afgevaardigden van zowel Appels als Oudegem. De afvaardiging bestaat uit een luik leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.