Ga naar hoofdinhoud

Wij krijgen een nieuwe dorpsschool in Appels.


In de pers konden we onlangs lezen dat er verschillende bouwprojecten in de startblokken staan voor heel wat scholen van de scholengroep Óscar Romero Scholen. Ook onze basisschool “De Oogappel” staat op de lijst voor een grondige en noodzakelijke renovatie.

Ik ben heel verheugd vandaag te mogen aankondigen dat dit niet langer gaat om een verbouwing maar wel om een heus nieuwbouwproject: De ORS vzw Campus Appels zal binnenkort verhuizen naar de site van de voormalige Gemeenteschool, en daar zal een volledig nieuwe school gebouwd worden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een goede samenwerking met het Stadsbestuur. Een essentieel element in onze overeenkomst is de voorziene samenwerking met de lokale gemeenschap van Appels. Als echte dorpsschool zal onze nieuwe school geen eiland zijn, maar een open school, een leefplek waar iedereen welkom is, van jong tot oud. Eén van de waarden van Óscar Romero is ‘verbondenheid’. Dit mag en zal geen loos begrip zijn!

Ik voel me vereerd om als kersverse directeur mee gestalte te mogen geven aan dit project.

Dit geweldige vooruitzicht geeft nieuwe energie en biedt mooie opportuniteiten.

Vanuit een goed gedragen pedagogische visie, zullen wij met ons hele team, via nieuwe didactische principes en werkvormen, meebouwen aan een school die inspeelt op de

21e-eeuwse vaardigheden. In een up-to-date krachtige leeromgeving, kunnen we aan onze leerlingen alle kansen geven om zich breed te ontwikkelen. Wij streven naar een toegankelijke school met een grote leef- en leerkwaliteit.

Ik wil namens onze schoolgemeenschap van personeel, kinderen en ouders iedereen bedanken die meegewerkt heeft om dit fantastisch project mogelijk te maken. Wij hopen in 2023 te kunnen verhuizen naar onze nieuwe school.

Sarah Van Overloop

Directeur “De Oogappel”